مشورت گرفتن منصوریان از هافبک تیمش در مصاف با الکویت