تارتار دوست دارم بازی را ببریم و پرسپولیس قهرمان شود / دوست ندارم از پارس جنوبی بروم