تبدیل متان به متانول در دمای اتاق با کاتالیزور جدید

دانشمندان به روش جدیدی برای تبدیل متان موجود در گاز طبیعی به متانول دست یافته‌اند که این کار را با استفاده از انرژی کمتری محقق می‌کند.