۴۲۰۰ یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان فاقد حامی هستند

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بابیان اینکه 4200 یتیم تحت حمایت کمیته استان فاقد حامی هستند، بر لزوم مشارکت خیران و حامیان نیکوکار در طرح اکرام ایتام تأکید کرد.