نسبت به اوباما و کلینتون برخورد سختگیرانه‌تری با روسیه داشته‌ام!