وجود تکثر قوانین و مقررات ابلاغی اقتصاد را با مشکلاتی مواجه کرده/ وجود 90 واحد تولیدی مشکل‌دار در فارس