اعلام وضعیت فوق‌العاده در وزارت خارجه بریتانیا به دلیل شرایط پر تنش در خاورمیانه