گزارش تصویری ورود استقلالی‌ها به بنیان دیزلخبرگزاری