وجود رابطه دو سویه تلفات جاده‌ای و میزان ترابری در محور‌های مختلف کشورخبرگزاری