اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون با ۵۰ ایستگاه در بیمارستان میلادخبرگزاری