رئیس‌جمهوری آمریکا عادت ندارد هم‌صحبتش با او مخالفت کندخبرگزاری