بحران قطر تا زمان تحقق خواسته‌های ۴ کشور تحریم‌کننده حل نمی‌شودخبرگزاری