بهره برداری از سایت همراه اول در روستای شاوه عبدالله شهرستان رامشیرخبرگزاری