افزایش ۷۸ درصدی کمک‌های خیران به بخش بهداشت و درمان خبرگزاری