افزایش سرمایه بیش از 5 هزار میلیاردی در شرکت‌های تابعه شستاخبرگزاری