گل‌محمدی می‌دانستیم بازی سختی داریم/ مزد صبرمان را در این بازی گرفتیم