وقوع ۱۱۰ پس‌لرزه/فراهم کردن اسکان اضطراری برای ۱۶۵۰