اقتدار نظام جمهوری اسلامی بر گرفته از ولایت و غدیر است/ غدیر سند حقانیت تشیع

اگر انقلاب ما امروز دارای عظمت است و همه دنیا در مقابل این عظمت گنگ و مبهوت هستند ناشی از بهره‌برداری نظام جمهوری اسلامی از مفهوم ولایت و غدیر است.