پیام تسلیت اسد به میشل عون در پی انفجار بیروت

رئیس‌جمهوری سوریه در تلگرافی به همتای لبنانی خود، حادثه انفجار بندر بیروت را به وی تسلیت گفت.