ستاره رئال به مسی توپ طلا می‌دهد

لوکا مودریچ، مرد سال جهان در سال 2018 یکی از مهمانان ویژه مراسم امشب فرانس فوتبال است.