بازگشت احتمالی منشا به ایران؛ مقصد بعدی مشخص شد

مهاجم سابق سرخپوشان و آبی‌های پایتخت شاید به فوتبا ایران بازگردد.