حواشی مراسم توپ طلای سال 2019؛ فن‌دایک همسایه مسی شد (عکس)

صندلی های محل برگزاری مراسم توپ طلا به نام بازیکنان مورد نظر نامگذاری شده است.