ثبت نام ۱۰۸ نفر در پایان دومین روز از مهلت نام نویسی داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی

رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت: ۱۰۸ نفر نامزدی خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت کردند.