اخلالی در نرم‌افزار waze ایجاد نکرده‌ایم/ پلیس هیچ‌گاه خود را مخفی نمی‌کند