استقبال سازمان همکاری اسلامی از گزارش سازمان ملل درباره شرکت‌های فعال در شهرک‌سازی‌های اسرائیل

سازمان همکاری اسلامی گزارش سازمان ملل درباره شرکت‌های حامی شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در اسرائیل را اقدامی مهم در راستای حمایت از حقوق مردم فلسطین برشمرد.