درخواست مقام‌های چینی از افراد بهبودیافته از ویروس «کرونا» برای اهدای خون