کارگران اگر 100 نماینده هم به مجلس بفرستند کم است/ افزایش 70 درصدی حقوق هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد