کارگران اگر 100 نماینده هم به مجلس بفرستند کم است/ افزایش 70 درصدی حقوق هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد

دبیر خانه کارگر شرق تهران با بیان اینکه کارگران به عنوان بزرگترین قشر جامعه باید همه جا نماینده داشته باشند تا حق‌شان را بگیرند، گفت: ما حتی اگر 100 نماینده هم در مجلس داشته باشیم به نسبت جمعیت‌مان کم است.