درگیری میان نیروهای افغانستان و طالبان طی ۲۴ ساعت گذشته