سریال اعتراض؛ تصویری از اسکوچیچ که باید به آن عادت کرد (گزارش)

عکسی از اسکوچیچ با لباس تیم ملی منتشر شد که به تمرین فولاد رفته بود؛ تصویری که آرام آرام باید به آن عادت کنیم.