میثم عبدی مدیر بخش آموزش عمارت نوفل‌لوشاتو شد

«میثم عبدی» به‌عنوان مدیر بخش آموزشی با عمارت نوفل‌لوشاتو همکاری می‌کند.