نوید کیا تکلیف رفیعی فردا مشخص می شود/ کار سختی مقابل نفت داریم

سرمربی سپاهان اصفهان گفت: سروش رفیعی مقداری در زانوی خود احساس خوبی ندارد که او نیز تمرین خوبی با تیم داشت و فردا تصمیم می‌گیریم که از او استفاده کنیم یا خیر!