واکنش ربیعی به اهانت به رئیس‌جمهور در رسانه ملی

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در توئیتی به اهانت به رئیس‌جمهور در رسانه ملی واکنش نشان داد.