وزارت کار باید اختصاص بیمه بیکاری را احراز کند/ تامین اجتماعی فقط مستمری‌ها را پرداخت کند

امروز ما شاهد میلیون‌ها کارگری هستیم که در شرایط کرونا بیکار شده‌اند و این کارگران نیازمند بهره‌گیری از بیمه بیکاری هستند