رسمی پایان نقل و انتقالات زمستانی فوتبال اروپا

پنجره نقل و انتقالات زمستانی فوتبال اروپا با گمانه‌زنی‌های بحث برانگیز در نهایت بامداد امروز خاتمه یافت.