برنامه علی کریمی را توقیف نکردیم/ درخواست برنامه تی‌وی تاک در مسیر رسیدگی است

معاون ساترا به خبر توقیف برنامه علی کریمی در فیلیمو واکنش نشان داد.