توافق باکو و ارمنستان بر سر هدف قرار ندادن غیرنظامیان

جمهوری آذربایجان و ارمنستان توافق کردند که به طور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نداده و برای تبادل اسرا و اجساد کشته‌های درگیری‌های قره‌باغ اقدام کنند.