برزیل از نظر تعداد مبتلایان به کرونا در جایگاه دوم جهان قرار گرفت