اعلام ترکیب تراکتور مقابل حریف ترکیه‌ای

ترکیب اولیه تیم فوتبال تراکتور برای رویارویی با ماردین باشاک اسپور ترکیه مشخص شد.