استقلال برای سه جام باز هم مهاجم می‌خواهد!/ فرهاد کار سختی در پیش دارد