امیدوار باشیم که مکانیسم حل اختلاف شرایط برجام را پیچیده‌تر نکند