امیدوار باشیم که مکانیسم حل اختلاف شرایط برجام را پیچیده‌تر نکند

یک مقام روس به فعال شدن مکانیزم حل اختلاف واکنش نشان داد.