اعتراض کانون کارگردانان سینما به صداوسیما

در پی پخش مطالبی در سازمان صداوسیما درباره مسعود کیمیایی و رخشان بنی‌اعتماد، کانون کارگردانان سینمای ایران متنی را منتشر کرد.