افزایش حجم واردات چین از آمریکا پس از توافق تجاری

چین بناست حجم واردات کالا از ایالات متحده را افزایش دهد.