سرنگونی یک هواپیمای آمریکایی حامل مواد مخدر در ونزوئلا

وزیر کشور ونزوئلا اعلام کرد که ارتش این کشور یک هواپیمای آمریکایی حامل مواد مخدر را که به صورت غیرقانونی از حریم هوایی کشور عبور کرد، سرنگون کرد.