صعود «فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه» بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران