هیچ کسی از استانداردهای یک‌جانبه آمریکا درباره غنی‌سازی اورانیوم راضی نیست