بیش از یک‌سوم آمریکایی‌ها به عملکرد ترامپ نمره قبولی نمی‌دهند