کرمانشاه همیشه حافظ امنیت استراتژیک کشور بوده است

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با اشاره به حساسیت جغرافیایی و مشکلات امنیتی استان همسایه در کشور عراق تاکید کرد: به رغم آسیب های جنگ، زلزله و سیل ، کرمانشاه بخوبی توانسته از امنیت استراتژیک کشور حفاظت کند.