ثبت ۲۰ هزار حریق در شهر تهران در ۹ ماهه سال جاری

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از ثبت ۲۰ هزار حریق در شهر تهران در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.