مجمع خیرین موسسه امدادگران عاشورا

ایرنا - تهران - هفدهمین مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا با حضور سرلشکر سیدیحیی صفوی مشاور عالی فرماندهی کل قوا و ایرج حریر چی معاون وزیر بهداشت صبح جمعه در مرکز امدادگرایان برگزار شد.