مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان اسناد ملی شمال‌غرب